Stack-wise Virtual with Catalyst 9K Switches!

Gần đây, tôi đã cấu hình và triển khai nhiều Switch Cisco Catalyst 9K series. Thiết kế yêu cầu tính năng stack-wise virtual trên các thiết bị switch dòng 9606 và 9500. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành một chút thời gian để chia sẻ với mọi người về stack-wise virtual là gì, cách cấu hình nó và một số lưu ý mà tôi đã tìm thấy trong quá trình này. 

Stack-wise là gì ?

Hãy bắt đầu với câu hỏi ? stack-wise virtual là gì ?

Tính năng Stacking đã tồn tại rất lâu trong các  thiết bị Switch Cisco Catalyst.  Bạn có thể thực hiện việc xếp chồng nhiều switch vật lý với nhau nhưng bảng MAC của chúng kết hợp với nhau thành 1 bảng MAC duy nhất. Về mặt logic, chúng là nhiều switch, nhưng với control plane chúng hoạt động như một switch. Vì vậy, toàn bộ switch được điều khiển như một switch duy nhất.

Stack-wise virtual là cách kết nối các thiết bị switch theo kiểu xếp chồng được sử dụng trên dòng switch 3K,  9300 trở lên và một số thiết bị switch dòng 2900.  Chú ý: Stack-wise virtual không được nhầm lẫn với Nexus VPC – Sự khác biệt chính ở đây là với Nexus VPC, các thiết bị switch vẫn hoạt động độc lập với nhau từ góc độ control plane và quản lý. Bạn đang quản lý hai switch riêng biệt. Với Stackwise-Virtual và VSS cũ hơn, bạn có hai switch vật lý nhưng bạn đang quản lý một switch duy nhất.

Tại sao sử dụng Stackwise ? 

Với Stackwise, chúng ta có thể giải quyết một cặp switch dự phòng như một switch logic duy nhất, thay vì quản lý hai switch riêng biệt. Nếu không sử dụng Stackwise thì sẽ phải chú ý thêm đến Spanning Tree và có thể thêm vào Giao thức dự phòng layer 3 First Hop như VRRP hoặc HSRP. 

Yêu cầu Stackwise

Có một số yêu cầu về OS cho Stackwise-Virtual tùy thuộc vào nền tảng phần cứng đang chạy.

 • 16.8.1 hoặc mới hơn cung cấp hỗ trợ cho Catalyst 3850XS và tất cả các thiết bị dòng 9500
 • 16.9.1 hoặc mới hơn trên dòng Catalyst 9400
 • 16.12.1 hoặc mới hơn trên các thiết bị Catalyst 9606 – dual sup – vì vậy chỉ có một card sup cho mỗi khung. Nếu cần quad supervisor sẽ cần IOS-XE 17.2.1 hoặc mới hơn.

Tôi nghĩ điều quan trọng cần bổ sung ở đây là hỗ trợ quad-sup không được tích hợp sẵn cho đến 17.2.1. Nếu dual sup trên mỗi khung và chạy phiên bản iOS previous đến 17.2.1 thì một cards sup trong mỗi chassis sẽ không được sử dụng. cards sup thậm chí sẽ không ở chế độ hot standby. Vì vậy, nếu cards sup trong khung lỗi thì Stackwise sẽ chuyển đổi dự phòng sang khung khác cho đến khi card sup bị lỗi được thay thế. 17.2.1 sẽ sử dụng đầy đủ cả bốn cards supervisor

Cáp

Bạn cũng sẽ cần tạo kết nối giữa các cặp switch. Có hai kết nối cho Switch Virtual Link và hai kết nối cho Dual Active Detection.

Liên kết Switch Virtual link được sử dụng để gửi control plane và data plane giữa hai thiết bị switch. Vì vậy, đây là kết nối tốc độ cao, băng thông lớn. Hình bên dưới các Switch Virtual Links là Cáp quang 40G QSFP.

Các Dual Active Detection links được sử dụng phát hiện lỗi để switch stand by có thể đảm nhận quyền điều khiển, nếu cần. Active Detection links có băng thông thấp hơn, nhưng các liên kết tốc độ cao được sử dụng. Hình bên dưới các liên kết này đang sử dụng kết nối 10G SR SFP + và LC-LC.

Licensing

Không có giấy phép cụ thể nào được yêu cầu cho Stackwise-Virtual. Đây là một tính năng có sẵn 

CẬP NHẬT: Hiện có yêu cầu cấp phép Network Advantage trên nền tảng CAT 9K.

Cấu hình

Configure Stack-wise Virtual ! tôi có 2 con Cat 9500. 

Trên switch 1:

switch#config t
switch(config)#
switch(config)#stackwise-virtual
Please reload the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect
Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-stackwise-virtual)# domain 10
Switch(config-stackwise-virtual)#exit
Switch(config)#interface Hu1/0/51
Switch(config-if)# description STACKWISE-VIRTUAL
Switch(config-if)# stackwise-virtual link 1
WARNING: SVL configuration will be ignored on lower (1G) speed.
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for HundredGigE1/0/51 on reboot
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if)#interface Hu1/0/52
Switch(config-if)# description STACKWISE-VIRTUAL
Switch(config-if)# stackwise-virtual link 1
WARNING: SVL configuration will be ignored on lower (1G) speed.
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for HundredGigE1/0/52 on reboot
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface TwentyFiveGigE1/0/47
Switch(config-if)# description STACKWISE-VIRTUAL
Switch(config-if)# stackwise-virtual dual-active-detection
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/47 on reboot.
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if)#interface TwentyFiveGigE1/0/48
Switch(config-if)# description STACKWISE-VIRTUAL
Switch(config-if)# stackwise-virtual dual-active-detection
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/48 on reboot.
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
witch(config-if)#^Z
Switch#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]

Domain cho switch biết chúng đang ở trong domain nào. Khi hai switch cùng một domain, chúng biết rằng chúng được ghép nối với nhau. Trong cấu hình ví dụ này, domain là 10. Mọi domain có giá trị từ 1 đến 255 đều hợp lệ.

Mô tả cho các port kết nối là không bắt buộc, tôi làm điều đó chỉ vì lợi ích của người vận hành. Tôi là một kỹ sư triển khai nên sau khi hệ thống được triển khai, một nhóm kỹ sư khác sẽ vận hành nó. Tôi muốn gắn nhãn mô tả cho mọi thứ tôi làm để các kỹ sư theo dõi biết đó là gì. Nhưng bạn có thể thấy tôi định cấu hình các port tốc độ nhanh hơn cho Switch Virtual Link và các liên kết tốc độ thấp hơn cho Dual Active Detection links

Hãy chuyển sang Switch 2 !

Các lệnh trên switch 2 và switch 1 sẽ hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ tập lệnh đầu tiên.

Switch#switch ren
Switch#switch renumber 2
WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch. The interface configuration associated with the old switch number will remain as a provisioned configuration. New Switch Number will be effective after next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]:
Switch#

Sau khi khởi động lại, đây sẽ là Switch 2. Trước khi reload, chúng ta cần định cấu hình các port Stackwise giống như chúng ta đã làm trên Switch 1. Đối với Switch 2, tôi sẽ bỏ qua các mô tả vì những port này sẽ không dính vào quá trình reload.

Switch#
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual
Please reload the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect
Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-stackwise-virtual)#domain 10
Switch(config-stackwise-virtual)#interface Hu1/0/51

Switch(config-if)# stackwise-virtual link 1
WARNING: SVL configuration will be ignored on lower (1G) speed.
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for HundredGigE1/0/51 on reboot
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if)#interface Hu1/0/52

Switch(config-if)# stackwise-virtual link 1
WARNING: SVL configuration will be ignored on lower (1G) speed.
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for HundredGigE1/0/52 on reboot
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if)#interface TwentyFiveGigE1/0/47

Switch(config-if)# stackwise-virtual dual-active-detection
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/47 on reboot.
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if)#interface TwentyFiveGigE1/0/48

Switch(config-if)# stackwise-virtual dual-active-detection
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/48 on reboot.
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if)#exi
Switch(config)#exi
Switch#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]

Khi khởi động lại, một switch sẽ trì hoãn việc khởi động và đợi Switch 2 được phát hiện và tham gia vào stack. Sau khi cả hai switch được khởi động, bạn có thể sử dụng show switch để kiểm tra stack. Bạn có thể thấy HA Sync đang được tiến hành, như sau:

Bạn sẽ không thể sửa đổi cấu hình của switch cho đến khi HA Sync hoàn tất. Sẽ mất một vài phút. Để kiểm tra cấu hình Stackwise, hãy sử dụng show stackwise-virtual


witch#sho switch Switch/Stack Mac Address : b0c5.3ce8.0001 - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite H/W Current Switch# Role Mac Address Priority Version State ------------------------------------------------------------------------------------- *1 Active b0c5.3ce8.3480 1 V02 Ready 2 Standby b0c5.3ce8.4a60 1 V02 HA sync in progress Switch#

 show stackwise-virtual

Switch#sho stackwise-virtual
Stackwise Virtual Configuration:
--------------------------------
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number : 10

Switch Stackwise Virtual Link Ports
------ ---------------------- ------
1    1            HundredGigE1/0/51
                HundredGigE1/0/52
2    1            HundredGigE2/0/51
                HundredGigE2/0/52

Switch#

Bạn sẽ thấy số của port thay đổi. Các port của switch 1 sẽ là 1/0/1 và switch 2 sẽ là 2/0/1. Con số đầu tiên là switch vật lý, vì vậy nếu là 1, chúng tôi đang giải quyết các port của Switch 1, nếu là 2 thì chúng tôi đang giải quyết các port của Switch 2. Số tiếp theo đề cập module, giống như một card có thể lắp vào. Số cuối cùng là số port. Vì vậy, 2/0/35 là port 35 trên Switch 2.

Trên Chassis Platforms

Quy trình tương tự này có thể được sử dụng trên Chassis Platforms Catalyst 9606. Tuy nhiên, khi khởi động lại, bạn sẽ nhận thấy điều gì đó hơi khác một chút trên số port. Các số port sẽ giống như 1/5/0/24 – 1 là Khung, 5 là Card – trên 9606 bạn có thể có 4 card ở các khe 1, 2, 5 và 6, với các khe 3 và 4 được dành riêng cho Supervisor cards – số 0 đề cập đến các module và hiện tại không có mô-đun nào có sẵn cho nền tảng 9606, nhưng điều đó có thể thay đổi và số cuối cùng là số port. Vì vậy, trong ví dụ trước, bạn có Chassis 1, line card là khe cắm 5, module 0 và port là 24.

Cảnh báo

Một số lưu ý quan trọng cần biết:

Port Channels nằm trong khoảng từ 1 – 192 trên dòng switch Cat 9K – điều này không dành riêng cho Stackwise Virtual. Trên các dong switch Catalyst cũ hơn, bạn có thể có 301, 405 hoặc 550. Bạn cần cập nhật cấu hình của mình để đảm bảo các Port Channels của bạn nằm trong phạm vi hợp lệ đó.

Ngoài ra, số Port Channels 127 và 128 được dành riêng cho Stackwise. Vì vậy, nếu bạn hiện đang sử dụng những số đó, bạn sẽ cần sửa đổi cấu hình của mình để sử dụng các Port Channels thay thế.

VLAN 4094 được dành riêng cho Stackwise. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng VLAN đó hiện tại, bạn sẽ cần phải có kế hoạch di chuyển VLAN đó sang một VLAN khác.

6509 went to ROMMON

A 6509 crashed and it went to ROMMON like this

System Bootstrap, Version 8.5(2)
Copyright (c) 1994-2007 by cisco Systems, Inc.
Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory

rommon 1 > boot
Initializing ATA monitor library...
string is bootdisk:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
Loading image, please wait ...

Well, IOS and the boot image are there. Yet still no joy.

6509#sh bootv
BOOT variable = sup-bootdisk:,1;
CONFIG_FILE variable = 
BOOTLDR variable = 
Configuration register is 0x2102

Standby is not present.
6509#dir
Directory of sup-bootdisk:/

  1 -rw-  74573284  Aug 6 2008 23:02:28 +10:00 s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
  2 -rw-  33554432  Aug 7 2008 08:27:28 +10:00 sea_log.dat
  3 -rw-   137219  Oct 9 2008 15:04:02 +11:00 crashinfo_20081009-040403

512106496 bytes total (403832832 bytes free)
6509#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
6509(config)#boot system flash sup-bootflash:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
6509(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
6509(config)#exit
6509#sh run | i boot
boot-start-marker
boot system flash sup-bootflash:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
boot-end-marker
6509(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
6509(config)#exit
6509#reload
Proceed with reload? [confirm]
Oct 15 16:28:20.057 AEDT: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.
Oct 15 16:28:20.057 AEDT: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor
Oct 15 16:28:23.337 AEDT: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

***
*** --- SHUTDOWN NOW ---
***

Oct 15 16:28:23.337 AEDT: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested
Oct 15 16:28:23.337 AEDT: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

System Bootstrap, Version 8.5(2)
Copyright (c) 1994-2007 by cisco Systems, Inc.
Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory


rommon 1 > 

Apparently, this is what I needed to do.

rommon 1 > dir bootflash:
Initializing ATA monitor library...
Directory of bootflash:

2   74573284 -rw-   s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
936  33554432 -rw-   sea_log.dat
13202  137219  -rw-   crashinfo_20081009-040403

rommon 2 > set
PS1=rommon ! > 
LOG_PREFIX_VERSION=1
SLOTCACHE=cards;
SWITCH_NUMBER=0
BOOT=bootflash:,1;bootflash:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin,1;
RET_2_RTS=16:39:18 AEDT Wed Oct 15 2008
NT_K=0:0:0:0
CV=bootdisk:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
BSI=0
RET_2_RCALTS=
PF_REDUN_CRASH_COUNT=0
RANDOM_NUM=655707222
?=0

rommon 3 > BOOT=s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin

rommon 4 > sync

rommon 5 > set
PS1=rommon ! > 
LOG_PREFIX_VERSION=1
SLOTCACHE=cards;
SWITCH_NUMBER=0
RET_2_RTS=16:39:18 AEDT Wed Oct 15 2008
NT_K=0:0:0:0
CV=bootdisk:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
BSI=0
RET_2_RCALTS=
PF_REDUN_CRASH_COUNT=0
RANDOM_NUM=655707222
BOOT=s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXH2a.bin
?=0
rommon 6 > confreg 2102
rommon 7 > reset

Documenting a Network with CDP

In this post I will use the information available from CDP to help me create a logical network diagram.

CDP is the Cisco Discovery Protocol and is enabled on all router and switch interfaces by default. The switch or router sends a CDP packet out of each interface every 60 seconds, any connected device records the delivery of these packets into a CDP table for a holdtime period of 180 seconds. If after 180 seconds the device has not received any more CDP packets on that interface it removes the entry from the table. CDP can be disabled entirely or on any individual interface.

I begin by connecting to my switch and I check the CDP settings.

switch1#sh cdp
Global CDP information:
Sending CDP packets every 60 seconds
Sending a holdtime value of 180 seconds
Sending CDPv2 advertisements is enabled

From the output I can see the CDP time settings and the version. Next I look at the connected devices.

switch1#sh cdp neighbors
Capability Codes: R – Router, T – Trans Bridge, B – Source Route Bridge
S – Switch, H – Host, I – IGMP, r – Repeater

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
switch2.lab.localFas 0/1 160 S I WS-C2950-2Fas 0/1
switch2.lab.localFas 0/24 160 S I WS-C2950-2Fas 0/24

Here I can see that I have 2 ports (1 & 24) connected to switch2 (also using ports 1 & 24). I can also see that switch2 is a Catalyst 2950.

This is a great summary but for my diagram I could do with knowing the IP address of switch2.

switch1#sh cdp entry *
————————-
Device ID: switch2.lab.local
Entry address(es):
IP address: 10.0.1.211
Platform: cisco WS-C2950-24, Capabilities: Switch IGMP
Interface: FastEthernet0/1, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/1
Holdtime : 142 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(13)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 04-Mar-03 02:14 by yenanh

advertisement version: 2
Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27, value=00000000FFFFFFFF01022505000000000000000CCE3E3EC0FF0000
VTP Management Domain: ‘lab.local’
Native VLAN: 1
Duplex: full

————————-
Device ID: switch2.lab.local
Entry address(es):
IP address: 10.0.1.211
Platform: cisco WS-C2950-24, Capabilities: Switch IGMP
Interface: FastEthernet0/24, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/24
Holdtime : 142 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(13)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 04-Mar-03 02:14 by yenanh

advertisement version: 2
Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27, value=00000000FFFFFFFF01022505000000000000000CCE3E3EC0FF0000
VTP Management Domain: ‘lab.local’
Native VLAN: 1
Duplex: full

This detailed output gives me additional useful information such as the VLAN and the IOS version.

Next I head over to switch2 and look at it’s CDP information.

switch2#sh cdp neighbors
Capability Codes: R – Router, T – Trans Bridge, B – Source Route Bridge
S – Switch, H – Host, I – IGMP, r – Repeater, P – Phone

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
switch1 Fas 0/24 168 S I WS-C2950-2Fas 0/24
switch1 Fas 0/1 168 S I WS-C2950-2Fas 0/1
router1.lab.localFas 0/2 175 R Cisco C831Eth 0
router1.lab.localFas 0/23 175 R Cisco C831Eth 1

Here I can see the connections to switch1 and additional connections to router1. Again I look at the detailed information to get the IP address of the router.

switch2#sh cdp entry *
————————-
Device ID: switch1
Entry address(es):
IP address: 10.0.1.210
Platform: cisco WS-C2950-24, Capabilities: Switch IGMP
Interface: FastEthernet0/24, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/24
Holdtime : 152 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(12c)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 24-Nov-02 23:31 by antonino

advertisement version: 2
Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27, value=00000000FFFFFFFF01022505000000000000000C8582C600FF0000
VTP Management Domain: ‘lab.local’
Native VLAN: 1
Duplex: full

————————-
Device ID: switch1
Entry address(es):
IP address: 10.0.1.210
Platform: cisco WS-C2950-24, Capabilities: Switch IGMP
Interface: FastEthernet0/1, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/1
Holdtime : 152 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(12c)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 24-Nov-02 23:31 by antonino

advertisement version: 2
Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27, value=00000000FFFFFFFF01022505000000000000000C8582C600FF0000
VTP Management Domain: ‘lab.local’
Native VLAN: 1
Duplex: full

————————-
Device ID: router1.lab.local
Entry address(es):
IP address: 10.0.2.254
Platform: Cisco C831, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet0/23, Port ID (outgoing port): Ethernet1
Holdtime : 176 sec

Version :
Cisco IOS Software, C831 Software (C831-K9O3Y6-M), Version 12.4(4)T1, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 22-Dec-05 01:39 by ccai

advertisement version: 2
Duplex: half

————————-
Device ID: router1.lab.local
Entry address(es):
IP address: 10.0.1.254
Platform: Cisco C831, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet0/2, Port ID (outgoing port): Ethernet0
Holdtime : 176 sec

Version :
Cisco IOS Software, C831 Software (C831-K9O3Y6-M), Version 12.4(4)T1, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 22-Dec-05 01:39 by ccai

advertisement version: 2
Duplex: full

From the output I am able to determine the IP addresses of the connected router interfaces and I can also see that one interface is configured to half duplex. Now I have some good information to begin populating my diagram with.

From here I would probably move to the router and look at the CDP table. But supposing I want to prevent CDP packets from leaving an interface? After all, quite detailed information is included in CDP that you might not want everyone to view.

I connect to the device that I want to stop sending CDP packets and turn CDP off on that particular interface. In my case I would like to stop router1 from sending CDP packets on interface ethernet 1.

router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router1(config)#int ethernet 1
router1(config-if)#no cdp enable
router1(config-if)#end

Now when I check the switch that router1 is connected to I see that the holdtime decreases as the switch receives no CDP packet on the interface until after 180 seconds it reaches 0 and the entry is removed from the table.

switch2#sh cdp neighbors
Capability Codes: R – Router, T – Trans Bridge, B – Source Route Bridge
S – Switch, H – Host, I – IGMP, r – Repeater, P – Phone

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
switch1 Fas 0/24 159 S I WS-C2950-2Fas 0/24
switch1 Fas 0/1 159 S I WS-C2950-2Fas 0/1
router1.lab.localFas 0/23 6 R Cisco C831Eth 1
router1.lab.localFas 0/2 126 R Cisco C831Eth 0

switch2#sh cdp neighbors
Capability Codes: R – Router, T – Trans Bridge, B – Source Route Bridge
S – Switch, H – Host, I – IGMP, r – Repeater, P – Phone

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
switch1 Fas 0/24 153 S I WS-C2950-2Fas 0/24
switch1 Fas 0/1 152 S I WS-C2950-2Fas 0/1
router1.lab.localFas 0/23 0 R Cisco C831Eth 1
router1.lab.localFas 0/2 179 R Cisco C831Eth 0

switch2#sh cdp neighbors
Capability Codes: R – Router, T – Trans Bridge, B – Source Route Bridge
S – Switch, H – Host, I – IGMP, r – Repeater, P – Phone

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
switch1 Fas 0/24 147 S I WS-C2950-2Fas 0/24
switch1 Fas 0/1 147 S I WS-C2950-2Fas 0/1
router1.lab.localFas 0/2 174 R Cisco C831Eth 0

VLAN Difference between Juniper and Cisco Switches

A VLAN (Virtual Local Area Network) is a logical LAN segment which have unique broadcast domain. Basically, VLAN divides one physical switch to multiple logical switch. You can configure hundreds of VLANs in one EX series switch. No matter if its EX4200, EX3200 or EX2200. Today I will show you VLAN difference between Juniper and Cisco switches.

VLAN Difference between Juniper and Cisco Switches

There are two port modes in Juniper switch i.e. access mode or trunk mode. The interface in access mode connects to a network device, such as laptop or an IP phone. The interface in trunk mode connects to other switches in the network. There are many differences between Juniper and Cisco switches.

 1. In Cisco switches the default port mode is dynamic desirable auto but in Juniper switch the default port mode is access mode.
 2. In Cisco switches the default VLAN is untagged and is the native VLAN i.e. VLAN 1 but in Juniper there is no default native VLAN. You must configure it manually.
 3. In Cisco switches the trunk ports accept all VLANs in the range of 1 to 4095 by default but in Juniper, trunk ports do not support any VLANs. You have to make it support manually.
 4. In Juniper switches, VLAN named Default is present by default and all the interfaces are under this default VLAN.
 5. Unlike Cisco switches Juniper switches doesn’t support VTP (VLAN Trunking Protocol) or DTP (Dynamic Trunking Protocol). Juniper switches support GVRP (Generic Attribute Registration Protocol) though.
 6. Juniper switches has two port modes i.e. access and trunk mode. Cisco switches have five port modes i.e. dynamic auto, dynamic desirable, access, trunk and nonegotiate mode.
 7. Juniper switches support 802.1Q protocol for trunk ports. Cisco switches support both 802.1Q and ISL (Inter Switched Link) protocols.

Policy Based Routing on Cisco Catalyst 3750

I want to share how I configured basic configuration Policy Based Routing (PBR) on Cisco.

To give you an idea here is a sample diagram how the PBR works.

This is a setup of network with 2 ISP, if you want to separate the users for using different ISP.

Config on cataly 3750

STEP 1. First set your Vlan SVI’s
!

interface Vlan2
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
!
interface Vlan4
ip address 10.4.0.1 255.255.0.0
!
interface Vlan3
ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
!
interface Vlan5
ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
!

STEP 2. Create Access-list, for filtering
access-list 10 permit 10.2.0.0 0.0.255.255
access-list 10 permit 10.4.0.0 0.0.255.255
access-list 20 permit 10.3.0.0 0.0.255.255
access-list 20 permit 10.5.0.0 0.0.255.255

STEP 3. Now create Route-map;

route-map routetoISP1 permit 10
match ip address 10
set ip next-hop 10.0.0.1
!
route-map routetoISP2 permit 20
match ip address 20
set ip next-hop 10.0.0.2
!

and now for here put the MAGIC!

!
interface Vlan2
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
 ip policy route-map routetoISP1
!
interface Vlan4
ip address 10.4.0.1 255.255.0.0
 ip policy route-map routetoISP1
!
interface Vlan3
ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
ip helper-address 10.0.0.4
 ip policy route-map routetoISP2
!
interface Vlan5
ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
 ip policy route-map routetoISP2
!

Here is the final config.

!
interface Vlan2
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
ip policy route-map routetoISP1
!
interface Vlan4
ip address 10.4.0.1 255.255.0.0
ip policy route-map routetoISP1
!
interface Vlan3
ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
ip helper-address 10.0.0.4
ip policy route-map routetoISP2
!
interface Vlan5
ip address 10.5.0.1 255.255.0.0
ip policy route-map routetoISP2
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
!
access-list 10 permit 10.2.0.0 0.0.255.255
access-list 10 permit 10.4.0.0 0.0.255.255
access-list 20 permit 10.3.0.0 0.0.255.255
access-list 20 permit 10.5.0.0 0.0.255.255
route-map routetoISP1 permit 10
match ip address 10
set ip next-hop 10.0.0.1
!
route-map routetoISP2 permit 20
match ip address 20
set ip next-hop 10.0.0.2
!

Cấu hình DHCP trên Cisco

I : Cấu Hình DHCP Server

Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#service dhcp
Router1(config)#ip dhcp pool 192.168.6.128/25
Router1(dhcp-config)#network 192.168.6.128 255.255.255.128
Router1(dhcp-config)#default-router 192.168.6.200
Router1(dhcp-config)#dns-server 210.245.31.130
Router1(dhcp-config)#lease 2
Router1(dhcp-config)#exit
Router1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.6.129 192.168.6.140
Router1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.6.200 192.168.6.254
Router1(config)#end
Router1#

Continue reading “Cấu hình DHCP trên Cisco”

AP Conversion using MODE Button

If you already read one of my previous post (Lightweight to Autonomous (vice versa) Conversion…) you may konw one way of doing this AP conversion.

In this post we will see how to do the same task using Mode/Reset button of the Access point. Number 1 in the below diagram shows this Reset button of the given AP.

Continue reading “AP Conversion using MODE Button”