Script loadbalance multiwan PPPoE RouterOS 7

Các tính năng chính:

1. Script cho phép bạn gửi lưu lượng từ danh sách địa chỉ đặc biệt qua kết  nối pppoe cụ thể, bỏ qua luật cân bằng tải (Ví dụ: TV của bạn luôn phải đi qua pppoe-02).

2. Script hỗ trợ HAIRPIN-NAT

3. Script giải quyết vấn đề multiwan khi bạn đang xây dựng các đường hầm VPN ra (openvpn, wireguard, IPSec vv). Vui lòng xem phần hồ sơ pppoe.

4. Script thân thiện với CPU

Trong script giả định bạn có 2 liên kết WAN pppoe:

1. ether1 với pppoe-01 (FPT)

2. ether2 với pppoe-02 (VNPT)

Và 2 bridge LAN:

1. Bridge-lan-01 (ether3, ether4, ether5)

2. bridge-lan-02 (sử dụng sau này)